Bezvýkopové opravy kanalizace

Frézování kanalizačním robotem

Kanalizační robot je užitečným pomocníkem při přípravách bezvýkopových oprav kanalizací a odpadů. Jeho hlavním úkolem je připravit vnitřní povrch potrubí tak, aby na něj bezproblémů přilnul nový materiál, v praxi to znamená, že vybrušuje zatvrdlé sedimenty, střepy z poškozeného potrubí nebo další usazeniny. Vekou výhodou tohoto pomocníka je integrovaná kamera, která nám pomáhá průběh opravy monitorovat, což pomáhá zaručit precizní výsledek čištění. Běžně se používá na přípravu těch částí potrubí, kam není možné se fyzicky dostat.

Používá se také po opravě vložkováním, kdy se s jeho pomocí otevírají přípojky, které byly při vložkování zakryty.

Přehled závad, které kanalizační robot pomáhá řešit:

 • přesazené přípojky
 • odstranění kořenů nebo cizích těles zasahujících do potrubí
 • příprava potrubí pro opravu vložkováním
 • dokončovací práce po opravě potrubí vložkováním
 • pomáhá připravit potrubí k sanaci
 • odstranění prorůstajících kořenů
 • odstranění zateklého betonu po injektážích

Hlavní výhody kanalizačního robota:

 • je možné jej použít v potrubí s kulatým i vejčitým profilem
 • je možné s ním pracovat při teplotě až kolem 0°C
 • díky flexibilní konstrukci umožňuje opravy i ve větších hloubkách

Vložkování kanalizace

Vložkování slouží k neinvazivní rekonstrukci až stovek metrů kanalizace a potrubí. Základem vložkování je pokročilá technologie vložení tzv. obráceného rukávce do poškozeného potrubí. Rukávec připravený k instalaci je do potrubí vtlačen buďto proudem vody nebo vzduchu. To vše je možné provést z jediného přístupového bodu, například ústí potrubí, servisní otvor nebo speciálně vytvořené přístupové šachty. Výsledkem takové opravy je pevné neprosakující potrubí s vysoce hladkými stěnami, které pomáhají omezit zanášení na minimum. Takto je možné opravovat delší úseky o průměru od 50 do 1000 mm. Použitý rukávec je vyroben z kvalitní polyesterové tkaniny potahované PVC nebo PUR a máčené v pryskyřici.

Pro kratší úseky od zhruba půl do 5 metrů používáme tzv. pneumatické sanační pakry. Ty jsou vhodné pro potrubí o průměru od 50 do 1200 mm. Tato metoda funguje tak, že se sanační pakr obalí rohoží z chemicky odolného skleněného vlákna a je napuštěna speciální bezzápachovou pryskyřicí epros. Pakr se poté zasune do místa, kde je potřeba opravu provést a nafoukne se. Rohož se tak přitiskne na vnitřní stranu potrubí, které bylo před opravou důkladně vyčištěno, a následující 1 – 3 hodiny dochází k tvrdnutí pryskyřice.

V obou případech zaručuje správné provedení opravy permanentní kamerový přenos.

Kde všude je možné vložkování použít:

 • vnitřní potrubí a rozvody
 • kanalizační síť
 • bazénové potrubí
 • domovní kanalizace

Překážkou nejsou ani materiály. Pomocí speciálního rukávce je možné opravovat potrubí z materiálů jako jsou cement, beton, plast, litina nebo kamenina.

Jaké poškození je možné vložkováním opravit:

 • průsaky hrdlových spojů, prasklin nebo celkově poškozených stěn potrubí
 • nadměrné zanášení způsobené korozí na vnitřní stěně potrubí
 • prevence zanášení při zjištění koroze potrubí
 • popraskané bazénové potrubí, ať už vlivem špatné instalace, nebo například mrazu
 • prorůstání kořenů do kanalizace
 • vložkování je vhodné pro opravu příliš zkorodovaného povrchu potrubí, na kterém se jinak zachycuje odpad

Nejvýraznější výhody vložkování:

 • minimální nebo žádné výkopové práce
 • výrazná úspora času
 • nulové omezení provozu veřejných prostor, dopravy, nebo interiérů (v závislosti na místě opravy)
 • žádné komplikace běžně spojené s výkopovými pracemi, jako je sedání a odvoz zeminy, opravy chodníků nebo podlah
 • snížení rizika poškození dalších potrubí nebo kabelových rozvodů
 • ohleduplnost k životnímu prostředí – při práci vzniká minimum odpadu a nedochází k poškození kořenových struktur nebo kontaminaci podzemní vody

Obě uvedené metody zcela splňují požadavky na vodotěsnost dané ČSN EN 1610 stejně jako přísné požadavky na ochranu životního prostředí a ochrany zdraví člověka.

V úsecích, kde není možné použít rukávec, například z důvodu vysoké členitosti potrubí (sestavy několika kolen za sebou), doplňujeme použití rukávce tzv. nástřikem sanační pryskyřicí.


Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů.

wave decoration