Nejčastější dotazy

Akutní havárie kanalizace nebo odpadu

Řešíte i havárie v bytech? – prasklé trubice u baterií apod.
Ano, řešíme jakékoliv havarijní stavy vody, odpadů a topení.

U mě doma došlo k havárii vody/odpadu/topení, jak rychle přijedete?
Po dohodě s naším dispečinkem jsme schopni dorazit od 1 do 24 hod.

Jak reagovat při havárii vody nebo odpadu v bytě?
V první řadě je potřeba zcela uzavřít přívod vody. Následně nás můžete kontaktovat na našem dispečinkovém čísle +420 603 538 622 a dohodnout řešení problému. V případě že se jedná o závadu spojenou s ucpanými stoupačkami, doporučujeme obejít i sousedy nad vámi a požádat je o zdrženlivé používání odpadů, dokud se problém nevyřeší.

Jak se zachovat při havárii topení?
Podobně jako při havárii vody je potřeba topení vypnout v celém bytě nebo domě a přes dispečink se spojit s naším technikem, ten s vámi probere rozsah nehody a domluví se s vámi na řešení závady.

Kolik řešení havárie stojí?
Cena vždy zahrnuje výjezd technika (490 Kč ve všední dny, 1.650 Kč o víkendy a svátky) a samotnou práci, jejíž rozsah se odvíjí od povahy havárie. Cena za řešení havárie se tak pohybuje o 1.000 Kč výše.

Údržba a prevence havárií kanalizací a odpadů

Jak předejít neodtékání odpadu od vany, sprchového koutu, umyvadla, nebo dřezu?
V domácím prostředí by měl každý dodržovat základní pravidla, tzn. nevhazovat a nelít do potrubí nic, co tam nepatří. Velice problematická je mastnota, která se v potrubí usazuje, dále zbytky jídla nebo třeba vlasy. Do potrubí by se také neměla dostat vařící voda, například při slévání vody po vaření by mělo vždy dojít k ředění vařící vody studenou. Zároveň doporučujeme pravidelnou preventivní kontrolu a čištění odpadů.

Jak často by se měl odpad v bytě čistit? (třeba i v rámci prevence)
U běžných domácností by mělo alespoň jednou za 3 roky dojít k odborné kontrole a pročištění všech odpadů. V prostředí s větší zátěží, jako jsou například restaurace, je nasnadě provádět kontrolu alespoň jednou ročně.

Mohu si odpad průběžně čistit sám?
Samozřejmě můžete, trh nabízí celou škálu čistících směsí a prostředků, nicméně vždy je potřeba přesně se řídit návodem a mít přehled o tom, z jakého materiálu je vaše potrubí vyrobeno a výrobky vybírat adekvátně k tomu. Rozhodně neplatí, že čím více tím lépe, naopak vyšší množství může potrubí vážně poškodit. nebo snižovat jeho životnost.

Provádíte čištění kanalizačních stoupaček?
Ano, a to ve všech průměrech i délkách. Na podrobnostech čištění se můžete dohodnout s naším technikem.

Jak často by se měly kanalizační stoupačky čistit?
Vzhledem k rozsahu zátěže doporučujeme provádět odbornou preventivní kontrolu jednou ročně.

Provádíte vývoz septiků?
Ano, díky spolupráci s naším subdodavatelem jsme schopni vývoz septiku zařídit.

Chci vybudovat septik, pomůžete mi?
Samozřejmě. Prohlédneme s vámi místo, kde chcete septik vybudovat a na základě našich znalostí a zkušeností navrhneme to nejlepší řešení pro danou lokaci.

Kamerový průzkum kanalizace a potrubí

Co je to kamerový průzkum kanalizace?
Jedná se o speciální vizuální kontrolu potrubí, při které je pořízen záznam kompaktní kamerou a je tak možné přímo identifikovat problematické místo, nebo rozsah poškození.

Proč je dobré kamerový průzkum provádět?
Díky vizuální kontrole můžeme zjistit nejen aktuální závady a jejich konkrétní povahu, ale zrevidovat celkový stav potrubí a vyhodnotit, jak velký rozsah potrubí bude zapotřebí.

Kde všude je možné provádět kamerový průzkum?
Prakticky v každém potrubí bez ohledu na velikost. Potřebný je pouze přístupový bod, díky kterému se do potrubí dostaneme.

Provádíte průzkum kamerou i v bytech?
Ano, máme k dispozici různě velká zařízení a proto se dokážeme podívat i do menších potrubí, která se běžně užívají v bytech nebo rodinných domech.

Provádíte kamerový průzkum u dešťových svodů?
I zde je možné provést kontrolu potrubí po celé jeho délce.

Kolik času kamerový průzkum odpadu zabere?
Opět záleží na rozsahu, běžně ale od 1 do 12 hodin.

Předem plánované opravy a rekonstrukce

S jakým časovým předstihem vás máme kontaktovat, kvůli opravě?
Vše záleží na naší aktuální vytíženosti a na rozsahu plánovaných oprav. Doporučujeme kontaktovat nás vždy s několikadenním předstihem u plánovaných oprav, při havárii nás můžete kontaktovat hned.

Stavím dům/rekonstruuji byt, pomůžete mi s výběrem materiálů?
Samozřejmě, při tvorbě cenové nabídky navrhujeme nejen konkrétní řešení, ale i druhy použitých materiálů.

Stavím dům/rekonstruuji byt, pomůžete mi s plánováním?
Rádi navržená řešení zkontrolujeme popřípadě navrhneme změny řešení dle požadavků klienta, nebo dle našich zkušeností.

Provádíte kompletní rekonstrukce odpadů/ vody/ topení?
Ano. Máme rozsáhlé zkušenosti s rekonstrukcemi v bytech, rodinných a činžovních domech.

Kolik času zabere kompletní rekonstrukce odpadu, vody nebo topení?
Samozřejmě záleží na rozsahu prováděné rekonstrukce, průměrně práce trvají kolem 15 pracovních dní.

Kolik u vás rekonstrukce stojí?
Před každou rekonstrukcí vypracujeme cenovou nabídku, která se odvíjí od rozsahu a náročnosti práce po použité materiály. Pro představu například rekonstrukce malé koupelny vyjde zhruba na 5.000 Kč.

Instalatérské práce

Provádíte i drobné instalatérské práce? (výměna roháčků, baterií, podtékající WC, apod.)
Samozřejmě. Provádíme všechny instalatérské práce od drobných oprav po kompletní rekonstrukce.

Kolik času většinou malé opravy zaberou?
To je vždy různé, počítat ale můžete s dobou kolem 2 hodin.

Provádíte instalace a opravy dešťových svodů?
U dešťových svodů běžně provádíme čištění, revize a následné opravy popřípadě výměny, podle rozsahu poškození.

Provádíte výměny vodovodních a kanalizačních stoupaček?
Ano, provádíme revize, čištění, opravy i výměny.

Provádíte výměny vodoměrů?
Ano, provádíme výměny bytových a domovních vodoměrů včetně těch dálkově odčitatelných. Pro tyto výměny disponujeme oprávněním od Českého metrologického institutu.

Topenářské práce

Řešíte opravy topení?
Ano, nabízíme kompletní portfolio služeb od drobných oprav po kompletní rekonstrukce topení.

Jaké topení můžete opravit?
Opravujeme topné systémy pro byty, rodinné a bytové domy.

Provádíte opravy topení zamražením?
Ano,  v případech, kdy je tato metoda možná.

Jak zamražení topení funguje?
Oprava topení zamrazením je možná pouze u odstaveného topení, kde se problematická část zamrazí.

Kolik času oprava zamrazením trvá?
Vzhledem k povaze úkonu je potřeba pracovat velice rychle. Zároveň ej možné ji aplikovat pouze při opravách menšího rozsahu. Od toho se odvíjí i doba trvání.

Teče mi topení, můžu to opravit sám?
Rozhodně nedoporučujeme provádět jakýkoliv neodborný zásah do systému. Takový zásah může vést k prohloubení problému, ale také k nepříjemným zraněním.

Kdy je potřeba topení úplně vyměnit?
V případě, že dochází k častým haváriím na potrubí a topných tělesech, je dobré začít uvažovat o kompletní rekonstrukci, která se ve výsledku vyplatí více než opakované opravy.

Na kdy je nejlepší naplánovat opravu topení?
Pokud plánujete rozsáhlejší rekonstrukci, doporučujeme její datování na období mimo topnou sezónu.

Opravy kanalizace vložkováním

Co je to vložkování?
Jedná se o speciální metodu opravy kanalizace, při které není potřeba provádět výkopové práce.

Provádíte opravy vložkováním?
Ano, provádíme. Zároveň vždy volíme metodu, která je pro danou opravu nejvhodnější, ať už se jedná o menší opravu pomocí lokální vložky , nebo o opravu celého úseku pomocí tzv. rukávu.

Jaké jsou výhody opravy vložkováním?
Nejvýraznější výhodou je podstatně menší zásah do konstrukce budov.

S jakým předstihem doporučujete opravu vložkováním objednat?
Při této opravě je vždy zapotřebí provést kamerový průzkum, je tedy potřeba počítat s tím, že nějaký čas zaberou přípravy na samotnou opravu. Proto doporučujeme začít termín řešit hned jak se pro opravy rozhodnete.

Kolik času oprava vložkováním zabere?
Vzhledem k tomu, že tímto způsobem je možní opravit malé ale i několikametrové úseky kanalizace, nejde délku prací stanovit. Nicméně díky tomu, že při ní není potřeba provádět bourání nebo kompletní vyjmutí potrubí, je tento způsob opravy podstatně citlivější k okolí.

 


Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů.

wave decoration