Nakládání s osobními údaji

1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost V SERVIS INSTALACE s.r.o., IČO: 03934691, se sídlem Praha 5, Plzeňská 521/239, PSČ 155 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 240141 (dále jen „V SERVIS INSTALACE s.r.o.“).
Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů:
– uživatelů webových stránek www.vservis.cz (dále jen „webové stránky“)
– zákazníků společnosti V SERVIS INSTALACE s.r.o., kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazníci“)

1.2. Společnost V SERVIS INSTALACE s.r.o. působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1. Na V SERVIS INSTALACE s.r.o. zpracováváme osobní údaje o uživatelích. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při vytvoření Vaší objednávky. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, místo zakázky, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu.

2.2. Pokud jste ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává společnost V SERVIS INSTALACE s.r.o. za účelem vylepšování nabídky služeb údaje o Vaší návštěvě webových stránek, prohlížených službách a další aktivitě na webových stránkách.

3. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi společností V SERVIS INSTALACE s.r.o. a zákazníkem, využíváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů pro provedení služby v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování a zaplacení.

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

Osobní údaje jsou zpracovávány pracovníky V SERVIS INSTALACE s.r.o.

5. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

V SERVIS INSTALACE s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky. Ze zákona pak uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

6.1. – právo svůj souhlas kdykoli odvolat
– právo své osobní údaje opravit či doplnit
– právo na výmaz osobních údajů

6.2. Mimo výše uvedená práva máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností V SERVIS INSTALACE s.r.o. na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. BEZPEČNOST

7.1. V SERVIS INSTALACE s.r.o. dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
7.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem.

8. KONTAKT

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů se můžete obracet na V SERVIS INSTALACE s.r.o. e-mailem na adresu miroslav.verner@seznam.cz.

9. ÚČINNOST

Tato pravidla jsou účinná od 25. 2. 2021.


Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů.

wave decoration